Tuesday, February 13, 2018

BENGKEL KOMPETENSI GURU BAHASA INGGERIS TAHUN 6

Bengkel ini diadakan selaam dua hari iaitu pada 7 & 8 Februari 2018 yang melibatkan gru-guru bahasa inggeris tahun 6 seramai 40 orang. Fokus utama bengkel ini adalah untuk memberikan pendedahan teknik penandaan kertas peperiksaan UPSR kepada guru-guru bahasa Inggeris yang mengajar tahun 5 dan tahun 6. Dalam bengkel ini guru-guru diperjelaskan mengenai penanda aras yang ditetapkan oleh kementerian dalam menanda kertas peperiksaan bagi subjek Bahasa Inggeris tahun 6 mengikut format peperiksaan UPSR yang sebenar.SEMINAR KEPIMPINAN REMAJA CEMERLANG SIRI 1/2018

Seminar Kepimpinan Remaja Cemerlang ini telah diadkan pada 7 Feb 2018 melibatkan pelajar-pelajar Tahun 6 yang terdiri daripada 250 pelajar sekolah-sekolah angkat YPC yang terdiri daripada Pengawas, Pengerusi Unit Beruniform, Pegawas Pusat Sumber(PSS), Pembimbing Rakan Sebaya(PRS). Objektif semnar ini adlah untuk menerapkan nilai-nilai kepimpinan pada kalangan remaja di sekolah serta memberikan suatu pendedahan mengenai kualiti dan tanggungjawab kepimpinan dalam diri mereka. Pengisian seminar ini merupakan satu pengenalan tentang erti kepimpinan serta nilai-nilai dan kemahiran memimpin dan dapat melatih ke arah KBAT- Kemahiran Berfikir Aras Tinggi bagi membentuk kualiti kepimpinan yang baik serta kaedah memimpin secara berkumpulan.